Δελτία Τύπου

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα Δελτία Τύπου της Α.Σ. «Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση» που αφορούν τη συμμετοχή Ανέργων στις Δραστηριότητες της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης»


24/09/2015 - Πρόσκληση σε ημερίδα ενημέρωσης για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόληση στη Θεσσαλονίκη

 • Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της ημερίδας
 • Δείτε εδώ το Πρόγραμμα της ημερίδας
 • Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου με τα αποτελέσματα της ημερίδας
 • Βρείτε εδώ τις παρουσιάσεις της ημερίδας
 • Πληροφορίες πρόσβασης στο χώρο της ημερίδας θα βρείτε εδώ

11/05/2015 - Πρόσκληση στη 2η συνάντηση εργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων για τη δημιουργία Δικτύου συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες

 • Δείτε εδώ την Πρόσκληση της συνάντησης εργασίας
 • Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της συνάντησης εργασίας

22/07/2014 - Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων για τη δημιουργία Δικτύου συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες

 • Δείτε εδώ την Πρόσκληση της συνάντησης εργασίας

26/09/2013 - Ανακοίνωση των οφελουμένων ανέργων.


17/07/2013 - Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης: Οι δυνατότητες επανένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας μέσα από τις δράσεις της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου της ημερίδας
Κατεβάστε το Πρόγραμμα της ημερίδας
Κατεβάστε τις παρουσιάσεις της ημερίδας:

 • κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς, Ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας
 • Δρ. Χρήστος Γεωργίου, Τοπικό Σχέδιο για την Υποστήριξη της Απασχόλησης «Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση»
 • κα. Ζωή Βαδράτσικα, Ο θεσμός και το νομικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • κα. Ζωή Βαδράτσικα, Διαδικασία συμβουλευτικής για την αυτοαπασχόληση και την ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

15/07/2013 - Πρόσκληση σε ημερίδα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των ωφελουμένων ανέργων.