Εταίροι

Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση "Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση" αποτελεί ένα εγχείρημα συνένωσης των δυνάμεων των τοπικών επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων, που θα συμβάλλει στη διεύρυνση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που τη στηρίζουν, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας σε σχετικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπως η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη καινοτομίας στην παραγωγή κι εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών, η «πράσινη» οικονομία, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics κλπ. Στους τομείς αυτούς μπορεί να εξειδικευτούν σε βάθος άνεργοι πτυχιούχοι ώστε να καλύψουν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Συντονιστής φορέας:

  • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (www.sbbe.gr)

Μέλη σύμπραξης:

  • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (www.seve.gr)
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (www.sepve.org)
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (www.greekfashion.gr)
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.rc.auth.gr)
  • Εταιρία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (www.uom.gr)
  • Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (www.gnossi-ngo.org)
  • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ (el.kekssd.gr)
  • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΝΔΥΣΗ» (www.endysi.gr)