ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είστε άνεργη, με υψηλή εξειδίκευση στη μεταποίηση;

Είστε άνεργος 45 ετών και άνω, επίσης με υψηλή εξειδίκευση στη μεταποίηση;

Είστε άνεργος / άνεργη έως 25 ετών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης;

και σας ενδιαφέρει η ίδρυση μιας Κοινωνικής Επιχείρησης;

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» μπορεί να σας βοηθήσει. Σ’ αυτήν συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ.

Η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Εσείς εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών.
2. Εμείς σας καταρτίζουμε παρέχοντάς σας εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης, (5€/ώρα)
σας συμβουλεύουμε και σας υποστηρίζουμε, για την ίδρυση της δική σας κοινωνικής επιχείρησης

Για να δείτε το Πλήρες Κείμενο της Προκήρυξης πιέστε ΕΔΩ

Για να δείτε την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα πιέστε ΕΔΩ